Wat doen we?

Wat doen we?

Benieuwd naar wat we bij QuickBusiness doen? We vertellen het u graag...!
Lees meer >


 

Hoe doen we dat?

We laten naast een stuk betrokkenheid een derde deel van het lidmaatschapgeld weer ten goede komen aan de leden. Uiteraard staat naast het sociale aspect, plezier hoog in het vaandel. Dit past precies bij de slogan van Quick 20:

`door passie tot veel in staat`

Elk seizoen zullen er tenminste vier echte businessavonden worden georganiseerd. Daarnaast organiseren we diverse activiteiten die in het teken staan van het sociale aspect en plezier beleven. Eveneens ontvangt u 2 toegangskaarten voor de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Bij Quick Business staat plezier voorop maar het doen van zaken is niet onbelangrijk. Onze leden investeren in Quick'20 maar ook in onze business club en zij krijgen daar ook iets voor terug. Een professionele aanpak voor een waardevol lidmaatschap.

 

Bestuur en activiteitencommissie

 

Waar bestaat onze organisatie uit?

Voorzitter: Mark Arends, secretaris: Herbert Heidkamp en penningmeester: Ralf Maathuis

      

Commissieleden: Tim Kreffer, Thijs Nijhof en Ralph Steinebach

         

Quick Business is een sterk georganiseerde groep bedrijven met als doel het sponsoren van Quick'20. Via het lidmaatschap

1. Ondersteunen van K.V.V. Quick'20

2. Tonen van maatschappelijke betrokkenheid.

3. Versterken van het relatienetwerk.

4. Vergroten van de naamsbekendheid.

5. Communiceren van een imago.

Sterk netwerk

De leden van de Quick Business ontmoeten elkaar in een leuke informele sfeer, nodigen klanten uit, leggen nieuwe contacten en doen onderling zaken. Zij ontmoeten elkaar niet alleen tijdens wedstrijden van de sportclub of vereniging, maar zij ontmoeten elkaar ook tijdens activiteiten die speciaal voor onze Business Club-leden georganiseerd worden. Deze activiteiten kunnen specifiek te maken hebben met Quick'20, maar ook kunnen dit activiteiten zijn die uitsluitend tot doel hebben om de onderlinge contacten tussen de leden te versterken. Hierbij kunt je denken aan een bedrijfsbezoek op de locatie van een van de leden of een lezing van een bekende Oldenzaler/Nederlander.

Voordelen

Quick Business biedt Quick'20 continuïteit. Quick '20 is niet alleen afhankelijk van één hoofdsponsor en enkele subsponsors, maar weet zich gesteund door een grote groep betrokken bedrijven. Bovendien groeien bedrijven die binnenkomen als Business Club-leden, vaak door tot grotere sponsors. Sommige sponsors zijn niet meteen geïnteresseerd in een hoofdsponsorschap, maar willen eerst aftasten en bekijken wat de sponsoring van de club of vereniging hun te bieden heeft. Zij kiezen er dan eerst voor om enkele jaren Business Club-lid te zijn en te ondervinden wat de sponsoring hen oplevert om vervolgens de stap te maken naar het hoofdsponsorschap.